Duhové zvonky - studio jógy v Pardubicích

Nabízíme pravidelné lekce jógy po celý rok pro děti, dospělé, těhotné, kurzy pro začátečníky i pokročilé, semináře, týdenní pobyty a také masáže.

Duhové zvonky - studio jógy v Pardubicích


Projekt Duhové zvonky je pro všechny, kteří ke svému životu přistupují aktivně, dynamicky, s nadšením. Pro ty, kteří se zajímají o své zdraví, tělo, o svůj rozvoj, spokojenost svou i druhých. Pro ty, kteří se rádi ptají a kteří mají odvahu hledat. Hledat to, co důvěrně znají, jen možná neví kde.

Duhové zvonky jsou plné barev, hledání a nalézání rovnováhy mezi tělem, myslí a duší, jsou jasným signálem ke změně a nelze je přeslechnout, přehlédnout, umlčet. Zvonky poznání totiž jemně cinkají v každém z nás...

V Pardubicích se věnujeme józe, koloběhu, nabízíme masérské služby, pořádáme odborné a zážitkové semináře pro veřejnost, rozvíjíme komunitní činnosti atd.

    Yoga Studio

   420605743923

      Klášterní 54, Pardubice, Czech Republic

Leave a comment
"Find your fav relax venue... in one click"