Fysall AB

Det här är en sida som kommer att fokusera på träning, hälsa och arbetsmiljöfrågor.

Fysall AB


Det här är en sida som är till för gamla och nuvarande deltagare/kunder hos Fysall samt även för kommande.
Det ska vara en sida som vi kan inspirera varandra på gällande träning och hälsa samt en sida där vi kan ta upp frågor om arbetsmiljö.
Det är dock ett forum där endast relevanta saker diskuteras och inga kränkningar är ok, utan här fokuserar vi upp att uppmuntra varandra.
(Ev. kränkningar kommer att tas bort direkt av admin.)

    Palestra, Istruzione, Medicina e salute

   0763417104

   www.fysall.se

      Facebook page

      Orkangatan 2, Karlstad, Sweden

Leave a comment


Other in the area"Find your fav relax venue... in one click"