Idrettspedagog Geir Einar Solvang

Rating 5.0 (average of 1 opinions)

Treningsveiledning.

Idrettspedagog Geir Einar Solvang


Litt om min utdannelse: bachelorgrad i kroppsøving og idrettsfag ved universitetet i Nordland .
Utdanningen har en solid teoretisk plattform, supplert av et betydelig antall praktiske emner.

En idrettspedagog har allsidig kunnskap om mennesket sett i relasjon til fysisk aktivitet og trening. Perspektiver er integrert både i forhold til organisert idrett, kroppsøving i skole, rehabilitering, friluftsliv, dans, samt uorganiserte former for trening og fysisk aktivitet. Videre gir studiet er å gi en akademisk kompetanse innenfor det pedagogiske fag- og forskningsfeltet. Analytiske kompetanse rettet mot pedagogiske praksisfelt utvikles.

Idrett og annen form for fysisk aktivitet som for eksempel trening, dans, friluftsliv og lek, er viktig for individ og samfunn. I studiet belyses forståelse av mennesket i bevegelse fra ulike perspektiver. Naturvitenskapelige og samfunnsvitenskapelige perspektiver samt aktivitetskunnskap danner grunnlag for innhold og arbeidsmåter i studiet.
Gjennom studiet utvikles også generelle ferdigheter som selvstendighet, ansvarlighet, læringskompetanse, informasjonskompetanse, kommunikativ kompetanse og mellommenneskelige ferdigheter
Idrettspedagoger kan ha ulike spesialiseringer, for eksempel i fysisk aktivitet og helse, idrettsbiologi, friluftsliv, sport management, trening, coaching og idrettspsykologi og faglærer i kroppsøving og idrettsfag.
Denne kompetansen vil samlet danne grunnlag for arbeid med helsefremmende og forebyggende tiltak både i offentlig, privat og frivillig sektor.

Trenger du hjelp til å komme i gang med trening -fysisk aktivitet eller til videreutvikling av noe du allerede driver med? Fra 01.01.2015 tilbyr jeg hjelp med treningsplanlegging -veiledning -gjennomføring -tilrettelegging og personlig oppfølging . Gruppetreninger ute i naturen og friluftscamp-turer med tema som turorientering enkel førstehjelp leiretablering fiske og jakt er også høyaktuelt. Send meg en mail eller ring meg om du lurer på noe :-)
ges.sol@hotmail.com
48366402

    Gym/Physical Fitness Center

   48366402

      Facebook page

      Bø, Risøyhamn, Norway

Leave a comment


Other in the area"Find your fav relax venue... in one click"