Joга Студио Самади - Yoga Studio Samadhi

Јогата е древна дисциплина која обединува склоп од физички, ментални и спиритуални техники откривајќи ни го патот кон себеси.

Joга Студио Самади - Yoga Studio Samadhi

    Palestra yoga

   075 397 733

      Facebook page

      Кузман Јосифоски 47, Prilep, Republic of Macedonia

  Internal parking

Leave a comment
"Find your fav relax venue... in one click"