Zbigniew Syc - Sztuki Walki

Fanpage - Zbigniewa Syca - trenera sztuk waki z 31-letnim stażem szkoleniowym. Mistrza PASW - (10 DAN), oraz Pierwszego Instruktora Systemy w Polsce!

Zbigniew Syc - Sztuki Walki

    Personal Coach, Fitness Trainer

   507-070-861

   zbigniewsyc.pl

      Facebook page

      Stefana Batorego 24, Pszczyna, Poland

Leave a comment
"Find your fav relax venue... in one click"